Gömör Megújul – Obnovme Gemer

Naša organizácia je aktívna v okrese Rimavská Sobota, sústreďujeme sa na tréning miestnej nezamestnanej pracovnej sily formou práce priamo v obciach regiónu. Naši pracovníci fungujú ako stavebná brigáda obnovujúca miestne pamätihodnosti a kultúrne dedičstvo v obciach regiónu Gemer.

Naše úspechy

Od roku 2018 sa nám doteraz podarilo obnoviť pamätný dom v obci Rakytník, v obci Kráľ, verejné priestory v pamäti básnika Miklósa Radnótiho, spomienkové kríže a iné. Vytrénovalo sa 6 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z MRK neformálnym spôsobom v oblasti tesárstva a murárstva, so špecializovanými skúsenosťami, pod vedením odborného stavebného majstra.

Počas pandémie COVID-19 sme aktívne pomáhali zlepšovať životné podmienky obyvateľom regiónu a zvyšovali dostupnosť a hygienický štandard verejnej infraštruktúry.

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2021

Ciele

– Rozvoj povedomia o kultúrnom dedičstve a miestnych pamätihodnostiach znevýhodnenej skupiny marginalizovaných Rómov na Gemeri.

– Obnovu existujúceho stavebného fondu, vrátane miestnych pamätihodností. Skrášľujeme tým dediny a mestá regiónu, a tvoríme nehnuteľnosti v dobrom stavebno-technickom stave použiteľné na rôzne účely.

– Zamestnanie a tréning miestnej pracovnej sily, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z MRK, čím zvyšujeme zamestnateľnosť miestnych obyvateľov.

– Priaznivo ovplyvňujeme verejné mienku, keďže títo znevýhodnení uchádzači pracujú a sú trénovaní na viditeľných miestach miest a obcí.

Pozrite si aj náš Strategický plán pre prácu s rómskymi komunitami na Gemeri.

Kultúrne dedičstvo Gemera

Gemer sa dostáva na mapy turistického ruchu v poslednom období čoraz častejšie. Prezentované je však najmä dedičstvo slovenskej časti obyvateľstva. Rómska, a najmä kultúra znevýhodnených rómskych skupín obyvateľstva zo sociálne vylúčených lokalít, i tých hovoriacich maďarsky, v sprievodcoch, či vôbec povedomí ostatných obyvateľov, absentuje – i to napriek faktu, že je veľmi živá a rozmanitá.

A práve kultúra má potenciál spájať a integrovať, premosťovať tieto komunity medzi sebou a zlepšovať spolužitie.

Našimi aktivitami chceme podporiť výskum a obnovu tohoto dedičstva a ďalej ho aj prostredníctvom vzdelávacích workshopov prezentovať a rozvíjať.

Zapojte sa aj Vy!

Má Vaša obec zaujímavú pamätihodnosť? Poznáte nejaké miesto, ktoré by si zaslúžilo viac opatery a drobné úpravy? Potrebuje niečo vo Vašom okolí rekonštrukciu?

Spojte sa s nami a poďme to obnoviť spoločne!

Darujte nám  2% 

Pokiaľ sa Vám páči naša práca, fandíte našim pracovníkom a záleží vám na kultúrnom dedičstve Gemera, aj 2 % Vašich daní nám pomôžu udržať a rozvíjať naše aktivity. Môžte ich poukázať na: 

Obnovme Gemer, n.o.

Rakytník 15 

980 21 Bátka 

IČO: 52093123 

V prípade nejasností nás kontaktujte.