Naše úspechy

Od roku 2018 sa nám doteraz podarilo obnoviť pamätný dom v obci Rakytník, v obci Kráľ, verejné priestory v pamäti básnika Miklósa Radnótiho, spomienkové kríže a iné. Vytrénovalo sa 6 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z MRK neformálnym spôsobom v oblasti tesárstva a murárstva, so špecializovanými skúsenosťami, pod vedením odborného stavebného majstra.

Počas pandémie COVID-19 sme aktívne pomáhali zlepšovať životné podmienky obyvateľom regiónu a zvyšovali dostupnosť a hygienický štandard verejnej infraštruktúry.

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2021