Obnovme hygienu a chráňme sa proti COVIDu

Projekt „Obnovme hygienu a chráňme sa proti COVIDu na Gemer“ sme realizovali v novembri a decembri v roku 2021 s cieľom zlepšenia hygienických štandardov budov na Gemeri a zvyšovanie odolnosti voči ďalším vlnám COVID-u v obciach so zastúpením MRK. Projekt bol podporený Ministerstvom investícií, informatizácií a regionálneho rozvoja SR.

Východisková situácia pred začatím realizácie nášho projektu bola katastrofálna. Viaceré zapojené obce s MRK zastúpením nemali funkčné, resp. mali úplne absentujúce, verejné hygienické zariadenia. V týchto obciach je dostupnosť verejnej hygienickej infraštruktúry naozaj dôležitá – vo veľa obciach absentuje verejný vodovod, či kanalizácia, jednotlivé domácnosti tak majú hygienické zázemia riešené len veľmi provizórne. Viaceré zo zariadení uvedených v tab.,D“ boli využívané len čiastočne,  niektoré vôbec – keďže boli dlhdobo nefunkčné.

Realizáciou aktivít tohoto projektu sme výrazne prispeli k vylepšeniu hygienických zariadení a zázemia v dotknutých obciach, a tak sprístupnili verejnú hygienickú infraštruktúru obyvateľom týchto obcí (vrátane citlivej cieľovej skupiny marginalizovaných rómskych komunít). 

Realizácia naplánovaných aktivít prebehla úspešne. V rámci projektu sme zrealizovali všetky plánované obnovy hygienických centier. Podarilo sa prispieť aj k obnove zázemí, s ktorými sa na začiaku nepočítalo – predbehli sme plánované výstupy.  

Tieto zariadania počas COVID pandémie slúžili najmä tým, ktorí mali v domácnostiach nevyhovujúci stav hygienických zázemí. 

V súčasnosti zariadenia využívajú najmä deti a študenti v jednotlivých obciach, ale aj zamestnanci.  

Hlavne v materských škôlkach bolo zvlášť potrebné spojazdniť naplno všetky toalety a umývadlá, čo sa nám úspešne podarilo. Aj v rámci marginalizovaných rómskych komunít tvoria deti špecifickú cieľovú skupinu, u malých detí je potrebné budovať návyky k hygiene, aby ich mohli naďalej využívať a tak eliminovať všetky prenosné choroby, nielen COVID. Keďže doma v domácnostiach zázemie často absentuje, škôlky sú tým miestom, kde k tejto výchove musí dochádzať. 

Okrem toho že sme vylepšili sociálne zariadenia jednotlivý inštitúciách, mali sa možnosť naši pracovníci (pochádzajúci z prostredia marginalizovaných rómskych komunít) priučiť vodárenskej profesii (práca s rozvodmi vody a kanalizačnými rozvodmi, montáž sanity). 

Udržateľnosť a zachovanie našich  zásahov zabezpečujeme dlhodobo – aj mimo projektu  spolupracujeme s jednotlivými partnermi a sme nápomocný pri opätovných opravách na požiadanie starostov,  zriaďovateľov alebo aj zamestnancov jednotlivých školských zariadení.